بگذار ندانند كه رگبار ِ گريه هاي من،
از كجاي آسمان آب مي خورد!
                      ولي مي خواهم تو بداني! گُلم!
مي خواهم تو بداني!

پدر بزرگم هميشه مي گفت
وقتي شبانه به كابوس ِ بي نور ِ كوچه مي روي،
براي فرار از زواياي ترس
آوازي را زمزمه كن!
من همه براي پُر كردن ِ اين خلوت ِ خالي ترانه مي خوانم!
براي تاراندن ِ ترس!
به خدا از اين كوچه هاي بي سلام،
                                      از اين آسمان ِ بي كبوتر مي ترسم!

بامها را ببين!
ديگر كسي بادبادك نمي سازد!
در دامنه ي دست  كودكان،
                           تير و كمان حرف ِ اول را مي زند!
مي ترسم از هزاره اي ديگر،
نسل ِ گلهاي سرخ منقرض شده باشد!
مي ترسم نوه هاي اين ماهي ِ سرخ هم
با خيال  رسيدن به دريا،
دور ِ حصار ِ همين حوض ِ نيمه پُر
بچرخند و ُ
پير شوند و ُ
               بميرند!

يغما گلرويي


:: ادامه مطلب ...
بازدید : || + نوشته شده توسط مدير سايت در ۱۱ دى ۱۳۴۸ و ساعت ۰۲:۰۰:۴۲ || نظرات (0)

ديوانه ي حجاب تو و چادرت شدم
اما بدون روسريم دوست دارمت 

"محمد رفيعي"


:: ادامه مطلب ...
بازدید : || + نوشته شده توسط مدير سايت در ۱۱ دى ۱۳۴۸ و ساعت ۰۲:۰۰:۴۲ || نظرات (0)

عطر تو در هواست!
مي آيي
يا
رفته اي؟!


عليرضا روشن


:: ادامه مطلب ...
بازدید : || + نوشته شده توسط مدير سايت در ۱۱ دى ۱۳۴۸ و ساعت ۰۲:۰۰:۴۲ || نظرات (0)

از رفتنت دهان همه باز...
انگار گفته بودند:

پرواز !

پرواز !


قيصر امين پور


:: ادامه مطلب ...
بازدید : || + نوشته شده توسط مدير سايت در ۱۱ دى ۱۳۴۸ و ساعت ۰۲:۰۰:۴۲ || نظرات (0)

پري نبوده‌ام از قصه ها مرا ببرند
پرنده نيستم از گوشه‌ي قفس بخرند

زنم حقيقت پرتي پر از پريشاني
پر از زنان پشيمان كه تلخ و دربه‌درند

چرا به شاخه‌ي خشك تو تكيه مي‌دادم؟
به دست‌هات كه امروز دسته‌ي تبرند؟


بگو به چلچله‌هاي چكيده بر بامت
زنان كوچك من از شما پرنده‌ترند

بهار فصل پرنده است، فصل زن بودن
زنان كوچك من گرچه سر‌بريده پرند،

در ارتفاع كم عشق تو نمي‌مانند
از آشيانه‌ي بي‌تكيه‌گاه مي‌گذرند

*
به خواهران غريبم كه هركجاي زمين
اسير تلخي اين روزگار بي‌پدرند،

بهار تازه! بگو سقف عشق كوتاه‌ست
        بلندتر بنشينند…
                   دورتر بپرند…              
 

  مژگان عباسلو

:: ادامه مطلب ...
بازدید : || + نوشته شده توسط مدير سايت در ۱۱ دى ۱۳۴۸ و ساعت ۰۲:۰۰:۴۲ || نظرات (0)
..... آخرین مطالب ارسالی :::

۱ | ۲ |